OTVARANJE16.04.2019.
09:30-10:00 AM

UVODNO OBRAĆANJE

10:00-10:15 AM

KONFERENCIJA ZA NOVINARE

PANEL 116.04.2019.
10: 15 - 11: 45 AM

PUT KA EU - NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE I PRVA NACIONALNA REFERENTNA LABORATORIJA

11:45 -12:15 PM

KAFE PAUZA

PANEL 216.04.2019.
12:15 – 12:30 PM

UVODNO OBRAĆANJE

12.30-14:00 PM

UTICAJ NOVOG ZAKONA NA DALJI EKONOMSKI RAZVOJ ZDRAVE SRBIJE  

14.00-14.45 PM

RUČAK

PANEL 316.04.2019.
14:45-15:00 PM

UVODNO OBRAĆANJE

15:00-16:30 PM

PODRŠKA DOMAĆIM PROIZVOĐAČIMA - INVESTICIJE ZA LOKALNI RAZVOJ

16:30 -16:35 PM

ZATVARANJE KONFERENCIJE