Ana Brnabić

Ana Brnabić

Ana Brnabić

Rođena je 1975. godine u Beogradu. Poseduje master diplomu (MBA) sa Univerziteta Hal iz Velike Britanije i više od deset godina rada sa međunarodnim organizacijama, stranim investitorima, lokalnim samoupravama i javnim sektorom u Srbiji.

U avgustu 2016. godine izabrana je za ministarku državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije, i tu funkciju obavljala je do izbora za predsednika Vlade.

Predsednik je Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije Vlade Srbije, kao i Republičkog saveta za nacionalne manjine i potpredsednik Republičkog saveta za reformu javne uprave.

Kao ministar državne uprave i lokalne samouprave radila je na bržem sistemskom uvođenju elektronske uprave u Srbiji u cilju efikasnijeg rada državne uprave i lokalne samouprave, direktnom podizanju kvaliteta života građana Srbije, izgradnji modernije i transparentnije uprave i borbi protiv korupcije.

Dva najznačajnija projekta koje je realizovala u ovom segmentu tokom svog mandata jesu projekat e-Beba („Bebo, dobrodošla na svet“) i e-ZUP (puna implementacija Zakona o opštem upravnom postupku).

Kao predsednik Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije Vlade Srbije, u svakodnevnim konsultacijama sa IT industrijom iz Srbije, start-ap i inovacionim kompanijama, razvila je Akcioni plan i krenula u njegovu brzu primenu.

U okviru borbe protiv sive ekonomije, bila je zadužena za realizaciju nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ u kojoj je učestvovalo više od 40 odsto građana Srbije i koja je rezultirala značajno povećanom svešću o značaju borbe protiv sive ekonomije.

Član je grupe „Novi lideri za Evropu“ u okviru Svetskog ekonomskog foruma.

Učestvovala je u osnivanju i bila prvi izvršni direktor, kao i član Upravnog odbora neprofitne fondacije Peksim.

Bila je angažovana u različitim američkim konsultantskim firmama koje su u Srbiji realizovale projekte finansirane od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Bila je zamenik direktora Projekta za razvoj konkurentnosti Srbije, ekspert na Programu reforme lokalne samouprave u Srbiji i viši koordinator Programa za ekonomski razvoj opština.

Aktivno je učestvovala u osnivanju Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) 2006. godine. Postaje član, a potom i predsednik Upravnog odbora NALED-a.

Dobitnik je brojnih priznanja za razvojne projekte na kojima je radila, promociju društveno-odgovornog poslovanja i tolerancije.