Dr. Goran Bekavac

Dr. Goran Bekavac

Dr. Goran Bekavac

Naučni savetnik. U Odelјenju za kukuruz radi od 1991. godine. Doktorirao je na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1996. godine. U naučnom radu bavi se konvencionalnim oplemenjivanjem kukuruza i stvaranjem hibrida tolerantnih prema herbicidima.

Kao autor ili koautor učestvovao je u izradi više od 150 naučnih i stručnih radova publikovanih u zemlјi i inostranstvu. Autor je ili koautor 106 hibrida kukuruza registrovanih u zemlјi i 46 hibrida registrovanih u inostranstvu. Autor je i prvog hibrida kukuruza tolerantnog prema herbicidu Focus Ultra registrovanog u Republici Srbiji.

Obavlјao je funkciju pomoćnika direktora za nauku od 2008 do 2009, kao i funkciju rukovodioca Odelјenja za kukuruz od 2013. do 2016. godine.