Dr. Nenad Dolovac

Dr. Nenad Dolovac

Dr. Nenad Dolovac

Nenad Dolovac diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu, Odsek za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda, Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je i doktorirao na temu iz oblasti bezbednosti hrane.

Od 2004. godine zaposlen je u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu, gde je od 2010. do 2015. obavljao funkciju direktora Instituta. Od 2010. do 2013. godine obavljao je i funkciju zamenika predsednika Upravnog odbora PKB Korporacije AD Beograd, a u periodu od 2013. do 2014. funkciju člana Odbora direktora iste korporacije. Od 2016. do 2018. bio je na funkciji savetnika Ministra poljoprivrede za oblast bezbednosti hrane, dok je od 2018. na poziciji v.d. direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.

Nenad Dolovac je objavio i saopštio preko 50 naučnih i stručnih radova.