Goran Papović

Goran Papović

Goran Papović

Goran Papović je rođen 6. novembra 1955. godine. 2001. godine počinje da se bavi zaštitom potrošača i osniva Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine (UZPV), a četiri godine kasnije učestvuje i u osnivanju Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) – nezavisnog, neprofitnog, nevladinog i nestranačkog saveza potrošačkih organizacija u Republici Srbiji.

Takođe, 2016. godine, učestvuje u osnivanju mreže potrošačkih organizacija za Jugoistočnu Evropu – CONWEB, zajedno sa Centrom za zaštitu potrošača (CEZAP) iz Crne Gore i Potrošačkom organizacijom Makedonije (COM). Kao predsednik NOPS-a i UZPV-a i član Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača, konstantno radi na poboljšanju pozicije potrošača i povećanju nivoa svesti potrošača o svojim pravima i obavezama u skladu sa zakonom.

Učestvovao je u preko 80 profesionalnih tela i odbora iz oblasti zaštite prava potrošača, kako na regionalnom, tako i na nacionalnom nivou. Kreator je brojnih projekata iz oblasti zaštite prava potrošača i kontrole bezbednosti hrane kao što su „Komparativna analiza kvaliteta roba i usluga“, „Registar prijava potrošača“ i dr.