Sem Fabrici

Sem Fabrici

Sem Fabrici

Sem Fabrici je ambasador Evropske unije u Srbiji, od jula 2017. Od septembra 2013. do juna 2017. je služio kao ambasador EU u Australiji.
Kao italijanski diplomata, bio je savetnik za međunarodne odnose predsednika Evropskog saveta u Briselu kao i u kabinetu premijera Italije u Rimu. Diplomatske funkcije je obavljao i u stalnoj misiji Italije pri STO i UN u Ženevi kao i u Ambasadi Italije u Pekingu. U Ministarstvu spoljnih poslova u Rimu je radio u Odeljenju za pitanja EU i u kabinetu generalnog sekretara.

Diplomirao je na odseku za međunarodno pravo i međunarodnu ekonomiju na Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu, dok je u italijanskoj vojsci služio kao poručnik.
Odlikovan je Ordenom viteza za zasluge Republike Italije. Sa suprugom Rebekom ima troje dece.