Uroš Delić

Uroš Delić

Uroš Delić

Uroš Delić od 2011. godine radi na različitim razvojnim i projektima urgentne pomoći u Fondaciji Ana i Vlade Divac.
Kao fandrejzer je sarađivao sa kompanijama svih profila i veličine – od MSP do globalnih korporativnih fondacija. U saradnji sa preko 100 korporativnih donatora vrednosti oko million evra realizovani su mnogi projekti u Srbiji i podržano je na hiljade ugroženih ljudi, sredstva su uložena i u obnovu objekata, porodičnih kuća i opremanje škola.

Takođe, radio je i na projektima sanacije poplavljenih područja u Srbiji kao ekonomski savetnik i podrška za preko 200 malih porodičnih biznisa, uglavnom gazdinstava, koja su pretrpela štetu od poplava. Nakon toga je direktno radio sa još oko 200 malih porodičnih gazdinstava koja su dobila podršku preko Fondacije Divac kao podsticaj za unapređenje porodične poljoprivredne proizvodnje.

Uroš trenutno sprovodi projekat namenjen podršci mladima koji završavaju srednje poljoprirvedne škole i koji žele da ostanu na selu i da se posvete razvoju porodičnog gazdinstva. Projektom im se pomaže da što bolje formuišu individualne poslovne ideje, a najbolji dobijaju vredne donacije za razvoj porodičnog gazdinstva.

Ima veliko iskustvo i u mobilisanju i povezivanju civilnog sektora, biznisa, lokalnih samouprava, državnih insitucija i drugih aktera u razvojne projekte, kao i programe podrške različitim ugroženim grupama.

Uz pomenuto, Uroš je potpredsednik UN mreže Globalnog dogovora u Srbiji, član UO Srpskog filantropskog foruma i aktivan je u mnogim stručnim asocijacijama koje se bave razvojem filantropije jer smatra da je ovo oblast koja na izuzetan način povezuje ljude različitih profesija i interesovanja da čine dobre stvari.
Fakultet i master studije završio je u Beogradu iz oblasti biznisa.