Zoran Daljević

Zoran Daljević

Zoran Daljević

Zoran Daljević je direktor Centralnih finansija za Srbiju i Makedoniju Atlantic Grupe, čijem sistemu se pridružio 2012.godine. Kao direktor centralnih finansija zadužen je za računovodstvenu, trezorsku i kontroling funkciju pravnih lica Atlantic Grupe u Srbiji i Makedoniji. Neposredno rukovodi i finansijama Soko Štarka, koji posluje u okviru Atlantica, dok je tokom 2015. godine rukovodio i integracijom preduzeća Foodland u sistem Atlantic Grupe. Sarađuje i koordinira sa ostalim Centralnim funkcijama u Srbiji.

Na ovu poziciju došao je sa mesta finansijskog direktora kompanije Marbo – Pepsico za Zapadni Balkan, gde je u periodu od 2008. do 2011. tokom svog radnog angažmana, uspostavio kontrolno -plansku funkciju i sproveo integraciju finansija Marbo kompanije u Pepsico sistem, nakon uspešne akvizicije. Tokom 2009/10 učestvovao je u pripremama i uvođenju SAP u kompaniju kao cut over manager.

Prethodno je radio u Allied Domecq, jednom od najvežih svetskih proizvodjača i distributera alkoholnih pića i vina, prvo kao Finansijski direktor od 1997. godine , a onda od 2002. kao direktor. U tom periodu, tačnije 1999. proglašen je za najboljeg menadžera u okviru Allied Domecq Srbija. Posle preuzimanja Allied Domecq od strane francuskog Pernod Ricarda , Daljević je nastavio da radi kao generalni direktor, prvo integrišući posotojeći tim u Pernod Ricard strukturu, a zatim doprineo daljem rastu postojećih i razvoju novih robnih marki iz programa Pernod Ricard .

Svoju bogatu poslovnu karijeru zapošeo je u Iskra Delti, tada jednom od največih domaćih preduzeća za proizvodnju i prodaju računara i računarske opreme, kao pripravnik u izvozu u Ljubljani, a kasnije kao Koordinator izvoznih aktivnosti Iskra Delta Beograd. Potom je radio u nekoliko preduzeća u okviru Plana i analize, a onda kao finansijski direktor za Bankarski platni sistem, Komet Holding, Kriko i Kriko tours (direktor), a obreo se i u marketingu NIP Plitika tokom 1990.

Rođen je 1961. godine (19. februara) u Beogradu . Osnovnu školu pohadjao je u Beogradu i Skopju, a gimanziju u Ljubljani i Beogradu. Dilomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1984. godine, smer Ekonomska statistika i kibernetika. U periodu 1983. -1985. bio je Student prorektor Univerziteta u Beogradu i član Predsedništva SSO Jugoslavije od 1986. do 1988.

Završio je više treninga iz oblasti finasija, upravljanja i IFRS. Aktivno učestvuje u radu NALED-a, kao i Američke privredne komore. Član je Međunorodnog udruženja kotrolora i PMI.
Govori engleski i slovenački.